Der, Die, Das

Sekrety niemieckich rodzajników

Der, Die, Das: Sekrety niemieckich rodzajników

Autor: Constantin Vayenas
Tłumaczenie: Aleksandra Piasecka

ISBN 978-3-9524810-7-3

Copyright © Constantin Vayenas 2019

 

Obcokrajowcy chcący dobrze mówić po niemiecku napotykają wyzwanie odpowiedniego dobrania do rzeczowników jednego z trzech rodzajów gramatycznych — męskiego, żeńskiego lub nijakiego. Rodzimi użytkownicy języka już od dziecka nabywają praktycznych umiejętności w tym zakresie, choć w szkole nie zgłębiają teorii łączenia rzeczowników z ich poprawnym rodzajem, a klasyczne książki do gramatyki pomijają wspomniane zagadnienie. Z tego samego powodu, udzielając obcokrajowcom lekcji, nie przekazują im reguł ustalania rodzaju rzeczownika: nie da się w końcu nauczyć czegoś, czego samemu się nie zna. Niniejsza książka ma za zadanie zapełnić powyższą lukę, w przystępny sposób wyjaśniając zasady rządzące przyporządkowywaniem niemieckich rzeczowników do określonych rodzajów.

Dzięki temu osoby uczące się niemieckiego jako obcego będą w stanie prawidłowo określić rodzaj gramatyczny całych kategorii rzeczowników, a w rezultacie zyskać większą pewność w posługiwaniu się językiem.